Initcia

Initcia är en Uppsala-baserad träffpunkt för unga föreningar och erbjuder även föreningar en kontorsplats.

Initcia har tillhandahållit möteslokaler för planering av Mega Sweden FAD det senaste året.

Initcia hjälper dessutom föreningar och organisationer med olika uppgifter såsom skrivande av nyhetsbrev, fotografering, skapande och underhåll av hemsidor samt marknadsföring, administration och bokföring.

Vi är mycket tacksamma för Initcias generösa stöd till Mega Sweden FAD 2017 i Uppsala.