LAB-cacher

Två serier om vardera 10 stycken labcacher kommer släppas under megaeventet.

Den första serien släpps klockan 15.00 fredag den 3:e november. Detta kommer att vara en annorlunda tur som tar er till platser ni inte hittar i en vanlig turistguide. Istället kommer ni få besöka 10 udda och förhoppningsvis intressanta platser i Uppsala.

För att kunna fullfölja denna serie måste ni ha internetaccess. Om ni inte har möjlighet till detta, försöka att gå med i en grupp med andra cachare och gör detta till en gruppaktivitet och dela upplevelsen.

Länk till denna serie är   https://labs.geocaching.com/goto/hgtuppsala

Den andra serien släpps klockan 10.00 lördag den 4:e november. Vissa av cacherna kommer dock kunna loggas först på kvällen. Detaljer om detta ges i cachebeskrivningarna.

Länk till denna serie är  https://labs.geocaching.com/goto/megaswedenfad2017

Aldrig testat labcacher? Mer information finns på https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.chapter&id=127&pgid=510