GDPR

Med anledning av GDPR så har vi raderat alla användare ur vår databas. Detta innebär att när webbshoppen öppnar så kommer du att behöva registrera dig på nytt och därigenom godkänna att vi registrerar vissa nödvändiga personuppgifter för att behandla din order.

Vi hoppas att detta inte medför allt för mycket besvär för er.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
528