Coinbord

Under eventet kommer vi att ha ett coinbord, där man dels kan lämna in coin och TB, som vill resa vidare, dels ta med sig av dem till nya platser.

Alla spårbara objekt som kommer in kommer också att registreras på en lista, som kan beställas av den intresserade, för att få den skickad till sig i efterhand.

Det kommer också att finnas utrymme för att visa upp egna coinsamlingar.

Coinborden kommer att vara bemannade under hela eventet.

  • Klockan 16.00 när alla som vill titta på dem har gjort det, kommer det att vara fritt att plocka med sig av dom spårbara objekten som vill resa vidare.
  • Vi ser gärna att ni kollar upp vart era spårbara vill resa.
  • Vi kommer att ha lådor för resande till olika delar av världen.