Kvällscacher

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Geoshop Sweden

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Eventkarta

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Parkering

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Cachelistor Uppsala

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Information 2017-10-14

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Jpsgeodesigns

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Initcia

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

TFTC.se

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.

Geocoins by wellner

Årets Mega Sweden FAD-cacher på kvällen består av fem Lab cacher och en FAD-final. Som bonus finns även en reflexmyst.

Lab cacherna är indelade i fem områden där varje Lab cache består av fem småkluriga/roliga delsteg där varje delsteg ger en kod. Om man samlar alla koder får man koordinaterna till Lab cachelådan.

Lab cachernalådorna kommer att ha har en loggbar TB-kod samt en kod som ger koordinaterna till den slutliga FAD-finalen (Denna blir senare en Traditionell cache).

Cacherna består alltså av 25 olika delsteg, 5 Lab cachefinallådor och 1 final.
Alla finallådor är låsta med kodlås, vars koder är de slutkoder man fått fram.
Reflexmysten är en bonuscache och har ingen kod.

Delstegen och finalburkarna till eventet finns endast på kvällen (och natten).
Efter eventets slut kommer delstegen att flyttas till ett skogsområde utanför staden för att kunna leva vidare som multicacher. Alla FAD-cacher är placerade i närliggande skogsområden från eventlokalen där det redan finns gott om andra loggbara cacher.

Alla finaler samt reflexcachen kommer att vara loggbara.