Kvällscacher under FAD 2017

OBS! Läs all text! OBS!

Våra planer är att efter Mega Sweden FAD 2017 flytta de finalcacher och delsteg som kommer finnas under kvällen, till en permanent plats, men i ett helt annat skogsområde i Uppsala.

Anledningen till detta är att FAD ska hållas i Svandammshallarna, centralt i Uppsala. Det blir trevliga områden att leta cacher i, men är tyvärr en mardröm att hitta platser för loggbara burkar. Det finns redan fullt med cacher i och omkring centrala Uppsala, så även om vi arkiverar några cacher (vilket är lite tråkigt) blir det ganska svårt att få ut något vettigt. Dessutom rör det sig rätt mycket folk i områdena på dagtid, med stor mugglingsrisk. Detta innebär att det blir nästan bara plats för mikrocacher.

Här har vi alltså problem med att det krockar med befintliga cacher och hur vi än gör blir det tyvärr inget bra. En lösning på problemet är att bara ha burkarna på temporära platser under själva FAD eventet.

Delsteg, loggböcker och burkar kommer att finnas relativt nära FAD lokalen, men när de sedan publiceras på geocaching.com, så kommer de att finnas i en fin skog några kilometer bort. Där finns det gott om plats att placera ut delsteg, loggböcker och FAD-cacher. De kan vara relativt ostörda och samlade efter eventet och man behöver heller inte ta någon större hänsyn till t.ex. storlek på burkarna utan de blir lättare att variera.

Det är blir samma cacher, men i en annan skog! Man kan förhoppningsvis se det som att man kan få logga cacherna lite “exklusivt” under Mega Sweden FAD 2017.

Dessa cacher (delfinaler) kommer att publiceras som 5 stycken multicacher. Utöver detta flyttas även FAD-finalen som blir en mysterycache.

Fördelarna med burkflytten är många:

 • Vi kan ha loggbara cacher på FAD eventet.
 • Det blir kvällscaching i fina, trevliga områden och förhoppningsvis en trevlig kväll.
 • Det är centralt och man kan snabbt sprida ut folk, alla behöver inte gå som en karavan till första delsteget.
 • Man kommer runt 161 meters-regeln och kan placera fysiska delsteg och cacher där det passar.
 • Vi bestämmer själva över antalet loggbara burkar, annars bestäms det av mån av plats.
 • Eftersom det finns flera befintliga cacher i området kan man även passa på att logga dessa under eventet.
 • Man kan ha stora burkar på FAD-kvällen. Det måste inte vara mikros för att slippa mugglas efter FAD.
 • Efter FAD kan man behålla flertalet roliga delsteg och inte bara själva cacheburkarna.
 • Det blir en trevlig FAD-Multi-promenadslinga i skogen, efter FAD, som har lättare att leva kvar länge.
 • Alternativet är att i princip bara ha temporära cacher som inte kan onlineloggas.

Boka boende i Uppsala

OBS! Läs all text! OBS!

Våra planer är att efter Mega Sweden FAD 2017 flytta de finalcacher och delsteg som kommer finnas under kvällen, till en permanent plats, men i ett helt annat skogsområde i Uppsala.

Anledningen till detta är att FAD ska hållas i Svandammshallarna, centralt i Uppsala. Det blir trevliga områden att leta cacher i, men är tyvärr en mardröm att hitta platser för loggbara burkar. Det finns redan fullt med cacher i och omkring centrala Uppsala, så även om vi arkiverar några cacher (vilket är lite tråkigt) blir det ganska svårt att få ut något vettigt. Dessutom rör det sig rätt mycket folk i områdena på dagtid, med stor mugglingsrisk. Detta innebär att det blir nästan bara plats för mikrocacher.

Här har vi alltså problem med att det krockar med befintliga cacher och hur vi än gör blir det tyvärr inget bra. En lösning på problemet är att bara ha burkarna på temporära platser under själva FAD eventet.

Delsteg, loggböcker och burkar kommer att finnas relativt nära FAD lokalen, men när de sedan publiceras på geocaching.com, så kommer de att finnas i en fin skog några kilometer bort. Där finns det gott om plats att placera ut delsteg, loggböcker och FAD-cacher. De kan vara relativt ostörda och samlade efter eventet och man behöver heller inte ta någon större hänsyn till t.ex. storlek på burkarna utan de blir lättare att variera.

Det är blir samma cacher, men i en annan skog! Man kan förhoppningsvis se det som att man kan få logga cacherna lite “exklusivt” under Mega Sweden FAD 2017.

Dessa cacher (delfinaler) kommer att publiceras som 5 stycken multicacher. Utöver detta flyttas även FAD-finalen som blir en mysterycache.

Fördelarna med burkflytten är många:

 • Vi kan ha loggbara cacher på FAD eventet.
 • Det blir kvällscaching i fina, trevliga områden och förhoppningsvis en trevlig kväll.
 • Det är centralt och man kan snabbt sprida ut folk, alla behöver inte gå som en karavan till första delsteget.
 • Man kommer runt 161 meters-regeln och kan placera fysiska delsteg och cacher där det passar.
 • Vi bestämmer själva över antalet loggbara burkar, annars bestäms det av mån av plats.
 • Eftersom det finns flera befintliga cacher i området kan man även passa på att logga dessa under eventet.
 • Man kan ha stora burkar på FAD-kvällen. Det måste inte vara mikros för att slippa mugglas efter FAD.
 • Efter FAD kan man behålla flertalet roliga delsteg och inte bara själva cacheburkarna.
 • Det blir en trevlig FAD-Multi-promenadslinga i skogen, efter FAD, som har lättare att leva kvar länge.
 • Alternativet är att i princip bara ha temporära cacher som inte kan onlineloggas.

Mega Status

OBS! Läs all text! OBS!

Våra planer är att efter Mega Sweden FAD 2017 flytta de finalcacher och delsteg som kommer finnas under kvällen, till en permanent plats, men i ett helt annat skogsområde i Uppsala.

Anledningen till detta är att FAD ska hållas i Svandammshallarna, centralt i Uppsala. Det blir trevliga områden att leta cacher i, men är tyvärr en mardröm att hitta platser för loggbara burkar. Det finns redan fullt med cacher i och omkring centrala Uppsala, så även om vi arkiverar några cacher (vilket är lite tråkigt) blir det ganska svårt att få ut något vettigt. Dessutom rör det sig rätt mycket folk i områdena på dagtid, med stor mugglingsrisk. Detta innebär att det blir nästan bara plats för mikrocacher.

Här har vi alltså problem med att det krockar med befintliga cacher och hur vi än gör blir det tyvärr inget bra. En lösning på problemet är att bara ha burkarna på temporära platser under själva FAD eventet.

Delsteg, loggböcker och burkar kommer att finnas relativt nära FAD lokalen, men när de sedan publiceras på geocaching.com, så kommer de att finnas i en fin skog några kilometer bort. Där finns det gott om plats att placera ut delsteg, loggböcker och FAD-cacher. De kan vara relativt ostörda och samlade efter eventet och man behöver heller inte ta någon större hänsyn till t.ex. storlek på burkarna utan de blir lättare att variera.

Det är blir samma cacher, men i en annan skog! Man kan förhoppningsvis se det som att man kan få logga cacherna lite “exklusivt” under Mega Sweden FAD 2017.

Dessa cacher (delfinaler) kommer att publiceras som 5 stycken multicacher. Utöver detta flyttas även FAD-finalen som blir en mysterycache.

Fördelarna med burkflytten är många:

 • Vi kan ha loggbara cacher på FAD eventet.
 • Det blir kvällscaching i fina, trevliga områden och förhoppningsvis en trevlig kväll.
 • Det är centralt och man kan snabbt sprida ut folk, alla behöver inte gå som en karavan till första delsteget.
 • Man kommer runt 161 meters-regeln och kan placera fysiska delsteg och cacher där det passar.
 • Vi bestämmer själva över antalet loggbara burkar, annars bestäms det av mån av plats.
 • Eftersom det finns flera befintliga cacher i området kan man även passa på att logga dessa under eventet.
 • Man kan ha stora burkar på FAD-kvällen. Det måste inte vara mikros för att slippa mugglas efter FAD.
 • Efter FAD kan man behålla flertalet roliga delsteg och inte bara själva cacheburkarna.
 • Det blir en trevlig FAD-Multi-promenadslinga i skogen, efter FAD, som har lättare att leva kvar länge.
 • Alternativet är att i princip bara ha temporära cacher som inte kan onlineloggas.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
548