Mega Status

Nu är det klart med ett mega-status för årets Mega Sweden FAD!

Väldigt skönt att vi nu fått ett formellt OK från Groundspeak! Nu ska vi bara göra klart en del saker, sedan ska en reviewer göra sitt så kommer Mega Sweden FAD 2017-eventet att publiceras!